Badanie twardości (HT)

Wynik badania twardości jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu, wskutek wciskania w niego drugiego twardszego ciała, zwanego wgłębnikiem. Wgłębnikiem jest zazwyczaj kulka stalowa albo stożek.

Wyróżniamy następujące metody badań twardości:

  • metody statyczne
  • metody dynamiczne (inaczej odbicia sprężystego)
  • metody porównawcze (UCI)

Badania te wykonujemy przy użyciu twardościomierzy przenośnych firm: KRAUTKRAMER (MIC20); MAX CONTROL (MC-550EX) oraz Impact (TH-170).

 b_200_200_16777215_00_images_et_ht3.JPG b_200_200_16777215_00_images_et_ht4.JPG