Pozytywna identyfikacja materiału (PMI)

Badanie, w którym wykorzystywana jest metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF (ang. X-ray fluorescence) – jest to jedna z najlepszych technik analitycznych służących do analizy składu pierwiastkowego wszelkiego rodzaju próbek. XRF łączy w sobie najwyższą dokładność i precyzję z bardzo prostym i szybkim przygotowaniem próbek, co umożliwia analizę pierwiastków w zakresie od Mg do U.

Analiza spektrometrem jest analizą całkowicie nieniszczącą. Jednym z najbardziej popularnych zastosowań tego spektrometru to kontrola dostaw materiałów w celu identyfikacji wyrobów metalowych, weryfikacja atestów oraz sortowanie złomu.

Badania PMI (pozytywnej identyfikacji materiału) wykonujemy analizatorem - XRF stosując podręczny Spektrometr XRF X-MET 8000 Expert Alloy Plus firmy OXSFORD INSTRUMENTS . Analizator posiada bibliotekę ponad 600 gatunków AISI, ponad 500 DIN i ponad 420 JIS.

b_200_200_16777215_00_images_et_pmi2.JPG  b_200_200_16777215_00_images_et_pmi3.JPG   b_200_200_16777215_00_images_et_pmi4.JPG