Badania Phased Array (PA)

Badania złączy spawanych techniką Phased Array są bardzo podobne do badań prowadzonych konwencjonalną techniką echa. W obu przypadkach podstawową zasadą badania jest wykrycie echa ultradźwiękowego pochodzącego od nieciągłości materiału. Podstawowa różnica między badaniami spoin techniką Phased Array a badaniami techniką konwencjonalną polega na sposobie sterowania wiązką ultradźwiękową penetrującą obszar spoiny. W badaniach konwencjonalnych wiązka ultradźwiękowa o ustalonym kącie przemieszczana jest przez fizyczny przesuw głowicy w kierunku prostopadłym do osi spoiny. W badaniu ultradźwiękowym z zastosowaniem głowicy wieloprzetwornikowej Phased Array, umożliwia sterowanie wiązką fal ultradźwiękowych poprzez zmianę opóźnień impulsu nadawczego. W celu przeszukania całego przekroju spoiny nie jest wymagany fizyczny przesuw głowicy w kierunku prostopadłym do osi spoiny.

Badania ultradźwiękowe Phased Array wykonujemy wykorzystując defektoskopy ultradźwiękowych firmy Technology Design (Handy-Scan RX, Focus-Scan RX), jednocześnie są przystosowane do pracy przy użyciu skanerów, na których zamontowane są odpowiednie głowice ultradźwiękowe. Stosujemy systemy półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane. Badanie Phased Array można wykonywać od grubości 6 mm.

b_200_200_16777215_00_images_et_pa1_2021.jpg  b_200_200_16777215_00_images_et_pa2_2021.jpg   b_200_200_16777215_00_images_et_pa3_2021.jpg