Badania ultradźwiękowe (TOFD)

Badania (Time-Of-Flight Diffraction), w których wykorzystuje się zjawisko dyfrakcji fal ultradźwiękowych w celu wykrywania nieciągłości materiału. Dzięki komputerowej rejestracji danych metoda TOFD zapewnia pełną dokumentację wyników badania oraz możliwość ich analizy i weryfikacji w dowolnym czasie. Wskazania TOFD identyfikowane są poprzez zakłócenia w obrębie obrazu (skanu). Przeprowadzone badania porównawcze wskazują, że współczynnik wykrywalności niezgodności jest wyższy niż w przypadku standardowych metod ultradźwiękowych oraz radiograficznych. Szybkość badania jest przy tym znacznie wyższa niż w przypadku ręcznych badań ultradźwiękowych.

Badania ultradźwiękowe TOFD wykonujemy wykorzystując defektoskopy ultradźwiękowe firmy Technology Design (Handy-Scan), jednocześnie są przystosowane do pracy przy użyciu skanerów, na których zamontowane są odpowiednie pary głowic ultradźwiękowych. Stosujemy systemy półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane. Badanie TOFD można wykonywać od grubości 6 mm.

b_200_200_16777215_00_images_et_tofd1_2021.jpg  b_200_200_16777215_00_images_et_tofd2_2021.jpg   b_200_200_16777215_00_images_et_tofd3_2021.jpg