Badania wizualne (VT)

Podczas wykonywania badań wizualnych, w których nieuzbrojonym okiem w sposób bezpośredni lub pośredni, za pomocą takich urządzeń jak: lupa, endoskop, boroskop, zestaw lusterek należy stwierdzić zgodność wyrobu z określonymi wymaganiami (np. stan powierzchni lub kształt elementu itp.).

Badania wizualne wykonujemy przy pomocy wyposażenia pomiarowego i badawczego tj. spoinomierzy, suwmiarek, przymiarów, itp.

 b_200_200_16777215_00_images_et_vt3.JPG  b_200_200_16777215_00_images_et_vt4.JPG  b_200_200_16777215_00_images_et_vt5.JPG