Badania radiograficzne (RT)

Badania, w których wykorzystuje się zarówno promieniowanie rentgenowskie jak i promieniowanie gamma. Zdolność przenikania promieniowania jonizującego przez materie pozwala na wykrycie wewnętrznych nieciągłości w różnorodnych materiałach. Podczas badania następuje naświetlenie kliszy rentgenowskiej, na której w wyniku obróbki fotochemicznej tworzy się obraz badanego elementu jako radiogram. Pracujemy na bazie materiałów fotograficznych firm Kodak i Fuji. Do obróbki fotochemicznej wykorzystujemy automaty firmy KODAK, PROTEC, DURR NDT.

Badania radiograficzne wykonujemy wykorzystując defektoskopy izotopowe Sentinel i Gammamat z źródłem Selen-75 i Iryd-192. Jako źródło promieniowania X stosujemy lampy rentgenowskie YXLON oraz do badania rurociągów o średnicy większej od DN150 do DN1000 stosujemy  samojezdne Clowlery z głowicami izotopowymi („czołgacze”) ze źródłem Selen-75 i Iryd-192 oraz systemy samojezdne z lampami rentgenowskimi firmy ICM X-ray i Balteau NDT.

Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej - także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.
Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

 

 b_200_200_16777215_00_images_et_rt-f_1_rt4.jpg b_200_200_16777215_00_images_et_rt-f_1_rt.jpg

 

 Oceny i weryfikacji otrzymanych wyników dokonują wysoce wyspecjalizowani pracownicy firmy.

b_200_200_16777215_00_images_et_rt-f_DSCN1351.JPG